Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w roku 2019

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 379 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie głównych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w kontekście opłaty za pobyt w DPS.

Adresaci szkolenia: 
Kierownicy oraz pracownicy OPS i DPS.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program szkolenia:
1.    Stosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu o skierowanie w DPS i ustalenie odpłatności oraz dochodzenie kosztów zastępczo poniesionych przez gminę opłat-kolejność obowiązku alimentacyjnego - relacja do przepisów ustawy o pomocy społecznej - najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.
2.    Wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańca.
3.    Tryby ustalania opłaty dla rodziny – pisma i pouczenia.
4.    Zawieranie umów z rodziną wnioskodawców – zmiana umowy, niewywiązywanie się z zawartych umów – skutki prawne i proceduralne, dochodzenie praw z umowy dożywocia.
5.    Wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - decyzja łączna dla wszystkich członków rodziny i decyzja dla każdego z członków osobno – proceduralne konsekwencje.
6.    Nowe regulacje dotyczące zwolnień z odpłatności za DPS – na różnych etapach postępowania, nowe przesłanki.
7.    Zobowiązywanie do zwrotu zastępczo poniesionych przez Gminę opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter