Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką od stycznia 2020 r.

Data szkolenia
2020-01-16
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10 wynosi 409 PLN
Po 03.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień 
w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, w tym wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie i zmiany licencji, jako decyzji administracyjnych, przyjmowanie wniosków, uzupełnianie braków formalnych – w świetle przepisów KPA.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Prowadzący szkolenie: 
Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:
1.    Licencja na taksówkę – czym różni się od licencji na samochód osobowy oraz na pojazd samochodowy w liczbie od 7 do 9 miejsc.
2.    Wymagania w stosunku do przedsiębiorcy ubiegającego się o licencję obecnie.
3.    Co się zmieni w zakresie udzielania licencji na taksówkę od stycznia 2020 r. – przełomowa zmiana, rozwiązująca wiele dotychczasowych niejasności dotyczących zmiany pojazdu objętego licencją.
4.    Zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, wnioski i opłaty.
a.    Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym.
b.    Wydawanie licencji jako decyzji administracyjnych.
c.    Dokonywanie zmian w licencjach – terminy, zasady, dotychczasowe niejasności i nadchodzące zmiany w przepisach.
d.    Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.
e.    Zmiany w zakresie zawieszania działalności taksówkowej.
5.    Inne nadchodzące zmiany w ustawie o transporcie drogowym.
a.    Zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką.
b.    Pośrednictwo przy przewozie osób – nowa definicja, nowa licencja, nowe wymagania.
c.    Przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne.
d.    Nowe sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować.
6.    Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
7.    Wzory druków w wersji edytowalnej, praktyczne porady i wskazówki co do postępowania w problematycznych sytuacjach.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter