Jak przygotować się do korekty rocznej za 2019 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży(WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych, - korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA

Data szkolenia
2020-01-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.01 wynosi 409 PLN
Po 07.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Nowe orzecznictwa dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP. Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT. 
Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia: 
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Prowadzący szkolenie: 
Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:
I.    Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2020 roku.
1.    Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
2.    Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
3.    Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2020 roku. – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA/wyrokami TSUE lub rozporządzeniem.
II.    Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1.    Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
a)    Przygotowanie danych do korekty 
b)    Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
c)    Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2.    Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat.
a)    Przygotowanie danych do korekty.
b)    Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
c)    Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik.
d)    Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
e)    Korekta od środków trwałych nabytych po 2016.
f)    Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
g)    Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
h)    Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3.    Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a)    Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat
b)    Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c)    Korekta od inwestycji własnych. 
d)    Korekta od inwestycji obcych.
e)    Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
f)    Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?.   
g)    Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
4.    Wprowadzenie odpowiednich zapisów księgowych przy korekcie.
III.    PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter