Sprawozdawczość za I kwartał 2020 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych po zmianie przepisów (ZAJĘCIA ON-LINE)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena wynosi 240 PLN netto
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Przedstawienie zmian, które stosujemy po raz pierwszy w sprawozdaniach za I kwartał 2020 r.

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Prowadzący szkolenie: 
Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

Program szkolenia:
I.    Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej 
1    Przedstawienie zmian w zakresie sporządzanych sprawozdań za I kwartał 2020 r.
2    Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; 
-    Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
-    Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
-    Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”; 
Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; 
-    Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
-    Kiedy stosować symbol 4990. 
Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
-    Kiedy i kto ma obowiązek sporządzić sprawozdanie?
-    Jakie zmiany wprowadzono do sprawozdania.
Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; 
-    W jakich paragrafach prezentujemy dochody w tym zakresie.
Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; 
-    Kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania .
-    Jakie zmiany wprowadzono do sprawozdania.
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
-    Czy należy wykazywać kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.
-    Jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego 
w sprawozdaniu. 
-    Jakie zmiany wprowadzono do sprawozdania.
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
-    Jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe 
w sprawozdaniu;
-    Prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu. 
Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa 
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
-    Jakie zmiany wprowadzono do sprawozdania.
II.    Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych 
1.    Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
-    Jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
-    Kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych; 
Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z
III.    Pytania
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter