Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 17.03 wynosi 409 PLN
Po 17.03 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
-    Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi kwestiami związanymi z usługami turystycznymi oraz problematyką ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
-    Omówienie rodzajów podmiotów zgłaszających świadczenie usług hotelarskich, a także przedyskutowanie kwestii związanych z wpisami do ewidencji gospodarstw agroturystycznych.
-    Przedstawienie najważniejszych zmian podlegających zgłoszeniu do ewidencji oraz procedur wykreślania wpisu z ewidencji.
-    Omówienie problemów jawności informacji zawartych w ewidencji oraz zagadnień dotyczących kontroli obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy Urzędów Gmin i Miast, którzy są odpowiedzialni za ewidencjonowanie usług hotelarskich oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik, główny specjalista w Departamencie Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, wcześniej pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego. Specjalistka w zakresie ewidencji usług hotelarskich, doświadczony szkoleniowiec.

Program szkolenia:
1.    Specyfika ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
2.    Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
3.    Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w tym problematyka obiektów prowadzonych przez jednostki budżetowe.
4.    Dokonywanie wpisów do ewidencji, w tym specyfika wpisów gospodarstw agroturystycznych do ewidencji.
5.    Omówienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
6.    Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
7.    Wykreślanie wpisu z ewidencji z urzędu i na wniosek.
8.    Zakres jawności informacji zawartych w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
9.    Ochrona nazw rodzajowych i kategorii obiektów hotelarskich.
10.    Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców.
11.    Ćwiczenia.
12.    Pytania.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter