Webinarium: Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:
pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia.    
       
PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i  beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

PROGRAM:
I.WPROWADZENIE
1.    Rodzaje nieprawidłowości.
2.    Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:
-    nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
-    nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.    Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:
-    podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
-    zasady agregacji i segregacji zamówień,
-    różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
-    podział zamówienia na części,
-    udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
2.    Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:
-    zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
-    warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.
3.    Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
-    warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
-    obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
-    poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
4.    Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:
-    kryteria niedopuszczalne,
-    kryteria kosztowe,
-    ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
-    błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
-    inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW
1.    Nieważność czynności - przykłady.
2.    Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
3.    Nieważność umowy o zamówienie publiczne - przykłady.
4.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przykłady.
5.    Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.
    

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter