Rachunek bankowy VAT split payment (podzielona płatność w podatku vat ) - zasady prowadzenia rozliczeń w split payment - warsztaty rachunkowe

Data szkolenia
2018-08-20
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.08 wynosi 379 PLN
Po 08.08 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości 
w odniesieniu po podatku VAT.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w zakresie finansów publicznych, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doradca wielu JST oraz wykładowca współpracujący z FRDL. Jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej z zakresu prawa i finansów publicznych. 

Program szkolenia:
RACHUNEK VAT SPLIT PAYMENT - J.S.T. JAKO JEDEN POSIADACZ ORAZ KAŻDA JEDNOSTKA JAKO ODRĘBNY POSIADACZ RACHUNKU VAT SPLIT PAYMENT- PUŁAPKI ROZLICZENIA W OPARCIU STATUS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

1.    Jeden rachunek VAT dla j.s.t.
2.    Po jednym rachunku VAT dla każdej jednostki oraz dwa rachunki VAT: urząd/starostwo oraz organ finansowy;
3.    Więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki;
4.    Każda jednostka jako posiadacz samodzielny rachunku VAT SPLIT PAYMENT;
5.    Rachunek VAT jako subkonto do rachunku bankowego VAT CENTRALIZACJA - wersja osobny rachunek oraz wersja analityka do konta 133 organ finansowy;
6.    Rachunek VAT SPLIT PAYMENT oraz rachunek dla VAT po centralizacji - powiązania;
RACHUNEK VAT - SPLIT PAYMENT W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ - ROZLICZANIE WPŁYWÓW
1.    Wpływ na rachunek VAT - wersja netto rozliczeń wpływów środków na rachunek bieżący jednostki oraz rozliczenie z rachunkiem organu 133 - raport i/lub wyciąg bankowy;
2.    Ustalanie salda na rachunku VAT i jego rozliczenie - sprzedaż;
3.    Korekty na sprzedaży - rachunek VAT;
4.    Zwrot wydatków na rachunek VAT;
5.    Rachunek VAT SPLIT PAYMENT w powiązaniu z rachunkiem 132,135,136 oraz 130/wydatki;
6.    Rachunek VAT sprzedaż - rozliczenie do Rb27s oraz Rb-N;
7.    Rachunek wirtualny w związku  techniką SPLIT PAYMENT  - zbiorcze rozliczenie sprzedaży - konsolidacja;
RACHUNEK VAT - SPLIT PAYMENT W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI - ROZLICZANIE WYDATKÓW/ROZCHODÓW ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
1.    Zapłata techniką SPLIT PAYMENT - wersja :
a)    brak środków na rachunku VAT;
b)    częściowe pokrycie na rachunku VAT;
c)    pełne pokrycie na rachunku VAT;
2.    Zapłata techniką SPLIT PAYMENT w wersji :
a)    jeden rachunek VAT dla j.s.t
b)    po jednym rachunku VAT dla każdej jednostki oraz dwa rachunki VAT: urząd/starostwo oraz organ finansowy;
c)    więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki;
3.    Środki na wydatki oraz środki z rachunku VAT - rozliczenie zakupu do Rb28s,Rb-34s;
4.    Zakupy finansowane z konta 130 wydatki techniką SPLIT PAYMENT a brak środków na rachunku VAT w jednostce A i jednoczesnym posiadaniu środków na rachunku VAT w innej jednostce (na przykład jednostka B) wersja j.s.t jako posiadacz rachunku/rachunków VAT;
5.    Zakupy finansowane z konta 132 ,135, 136 czy też z konta projektu techniką SPLIT PAYMENT a brak środków na rachunku VAT w jednostce A i jednoczesnym posiadaniu środków na rachunku VAT w innej jednostce (na przykład jednostka B) wersja j.s.t jako posiadacz rachunku/rachunków VAT oraz każda jednostka jako samodzielny posiadacz rachunku VAT;
6.    Zakupy finansowane z konta 130 wydatki, 132, 135,136 czy też z konta projektu przy braku rachunku VAT po stronie odbiorcy środków - zasady rozliczania przy cofnięciu przelewu(zwrot środków) - sprawozdanie Rb28s;
7.    Przelewy masowe przy zastosowaniu techniki SPLIT PAYMENT - zasady prowadzenia rozliczeń;
8.    Rachunek VAT i rozliczenie z urzędem skarbowym - deklaracja VAT 7;
9.    Schematy księgowe związane z rozliczaniem SPLIT PAYMENT W J.S.T.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter