Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego z elementami asertywności

Data szkolenia
2018-09-18
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.09 wynosi 339 PLN
Po 06.09 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Wypracowanie skutecznych narzędzi i postaw zmniejszających poziom stresu i oddalających syndrom wypalenia zawodowego. Wypracowanie postawy asertywnej.

Korzyści ze szkolenia:
-    Uświadomienie sobie czynników stresotwórczych mających wpływ na powstanie syndromu wypalenia zawodowego.
-    Poznanie praktycznych metod radzenia sobie ze stresem i ograniczanie jego poziomu.
-    Uświadomienie konsekwencji pozostawania w stanie wypalenia zawodowego.
-    Poznanie praktycznych metod radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego - praca coachingowa metodą dot. Zmiany ograniczających przekonań.
-    Ćwiczenie postaw asertywnych.

Adresaci szkolenia: 
Osoby narażone na pracę w stresie i zagrożone wypaleniem zawodowym: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocowych (OPS, PCPR, DPS), kuratorzy sądowi, wolontariusze i pracownicy fundacji, stowarzyszeń, właściciele i pracownicy firm komercyjnych, pracownicy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

Prowadzący szkolenie: 
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy z trudnym klientem, stresem i wypaleniem zawodowym.

Program szkolenia:
1.    Pojęcie stresu zawodowego: 
a.    Mechanizm oddziaływania stresu na organizm.
b.    Oznaki stresu.
c.    Sytuacje stresujące w życiu i pracy.
d.    Rodzaje i źródła stresu.
e.    Fazy stresu.
f.    Ranking sytuacji stresowych.
g.    Eustres i dystres – kiedy stres staje się zagrożeniem. 
2.    Stres i autodiagnoza, SOS – symptomy ostrzegawcze stresu: 
a.    Błędy i nawyki percepcyjne.
b.    Wewnętrzne stresory.
3.    Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, metody i trening relaksacji: 
a.    Sytuacje stresowe i strategie działania.
b.    Interpretacja sytuacji stresowej.
c.    Mechanizmy obronne.
d.    Krótko i długoterminowe sposoby radzenia sobie ze stresem.
e.    Style radzenia sobie ze stresem.
f.    Trening progresywny Jacobsona.
g.    Techniki spontanicznej reakcji.
h.    Tworzenie pozytywnych autosugestii. 
4.    Syndrom wypalenia zawodowego, definicja i przebieg wypalenia zawodowego: 
a.    Przyczyny, objawy – skutki - formy zapobiegania.
b.    Potrzeba działań profilaktycznych. 
5.    Radzenie sobie z sytuacją wypalenia zawodowego: 
a.    Praca nad zmianą postrzegania siebie i sytuacji - coachingowe narzędzie do zmiany ograniczających przekonań.
b.    Techniki komunikacyjne (analiza transakcyjna Ericha Berne'a) – warsztat.
c.    Techniki asertywne – jujitsu, jestem słoniem, kocham, ale nie dam, asertywna odmowa.
d.    Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – przegląd istniejących teorii, warsztaty.
e.    Techniki relaksacyjne.
f.    Techniki oddechowe – warsztaty.
g.    Techniki umysłowe: trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji - warsztat, warsztaty coachingowe. 
6.    Podsumowanie warsztatów. 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter