Zmiany w statutach jednostek samorządu terytorialnego – termin, zakres i forma wdrożenia zmian ustawowych

Data szkolenia
2018-09-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.09 wynosi 379 PLN
Po 05.09 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
•    zapoznanie ze skutkami prawnymi zmian ustrojowych wprowadzonych od nowej kadencji organów samorządu terytorialnego,
•    przygotowanie do legislacyjnego wdrożenia zmian ustrojowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.

Korzyści ze szkolenia:
•    wiedza na temat praktycznych skutków zmian ustrojowych dla prawa samorządowego,
•    umiejętność poprawnego, zgodnego z „Zasadami techniki prawodawczej” i zasadami prawidłowej legislacji, redagowania projektów uchwał statutowych wdrażających zmiany ustrojowe.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy samorządowi redagujący projekty uchwał i obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego, radcowie prawni i inne osoby związane z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący szkolenie: 
Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Program szkolenia:
1.    Zakres i termin wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ich relacja do przepisów dotychczasowych - uwagi ogólne.
2.    Statut – jak pogodzić rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych z praktyką samorządowych prawodawców.
3.    Przedmiot zmian w statutach jako skutek nowelizacji ustaw ustrojowych:
3.1.    zasady działania klubów radnych,
3.2.    zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji,
3.3.    inne zmiany bezpośrednio lub pośrednio „wymuszone” nowelizacją ustaw ustrojowych. 
4.    Statut nowy, czy nowelizacja – przesłanki decyzji w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego.
5.    Redagowanie uchwał statutowych nowych i nowelizujących:
5.1.    tytuł i podstawa prawna oraz inne „stałe” elementy uchwał statutowych – wzorce, schematy i formuły redakcyjne, 
5.2.    statut jako załącznik do uchwały – uwarunkowania legislacyjne,
5.3.    techniki prawodawcze w przepisach statutowych – najczęściej popełniane błędy,
5.4.    przepisy przejściowe i końcowe – zakres i treść zależna od rozwiązań merytorycznych i legislacyjnych przyjętych w danej jst.
6.    Studium przypadku – przykładowy statut uwzględniający zmiany w ustroju od kadencji 2018-2023.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter