Zasady postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.11 wynosi 359 PLN
Po 28.11 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Omówienie kluczowych zagadnień związanych z postępowaniem z dokumentacją zakończoną, która ma miejsce w archiwach zakładowych i składnicach akt, pod kątem RODO. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia przetwarzania danych osobowych przechowywanych w archiwach zakładowych w kontekście nowelizowanego prawa (RODO). Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do udostępniania. Zajęcia odpowiadają na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych personelu.

Adresaci szkolenia: 
Osoby odpowiedzialne za postępowanie z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwiści zakładowi.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w  Lublinie,wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych. 

Program szkolenia:
1.    Kilka słów o RODO i wyłączenia spod Rozporządzenia.
2.    Opis teczek i ewidencja dokumentacji a RODO.
3.    Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji 
z danymi osobowymi.
4.    Zasada ograniczenia przechowywania z RODO a brakowanie.
5.    Niszczenie a utrata danych.
6.    Przetwarzanie dokumentacji w archiwum zakładowych. Identyfikacja zagrożeń.
7.    Ryzyka archiwalne w przetwarzaniu danych osobowych. 
8.    Prawo dostępu do danych. Zasady udostępniania dokumentacji zakończonej z uwzględnieniem RODO. 
Kto, kiedy i jak może wnioskować o udostępnianie akt (potrzeby własne jednostki, wnioski podmiotów zewnętrznych - osoby fizyczne, instytucje)?
9.    Jak przygotować dokumentację do udostępniania (anonimizacja, techniczne przygotowanie akt)?
10.    Dokumentacja obca w archiwum. Umowa depozytowa, umowa powierzenia danych.
11.    Upoważnienia dla personelu archiwum.
12.    Nowe formularze wykorzystywane w procedurze udostępniania (wniosek, karta, rejestr udostępnień 
i wypożyczeń) z uwzględnieniem wymagań RODO. 
13.    Dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter