Image layer

Image layer

Image layer

Projekty

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi oraz zrealizowanymi projektami FRDL CS w Łodzi.