Image layer

Image layer

Image layer

Projekty

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z woj. łódzkiego odpowiadających za sprawy oświaty do udziału w projekcie "ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST W WOJ. ŁÓDZKIM” realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów?

Dowiedz się więcej https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/zarz%C4%85dzanie-o%C5%9Bwiat%C4%85-w-samorz%C4%85dach/7180-po-co-samorz%C4%85dowcom-wiedza-o-kompetencjach-kluczowych-uczni%C3%B3w

Więcej informacji o projekcie, regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe znajduje się tutaj

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter