Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

Bezpieczne dzieciństwo

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Velux Foundations 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pt.: „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W GROTNIKACH” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi na podstawie umowy nr 5/D/2016 i został sfinansowany ze środków Programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt realizowany jest od 15.08.2016 do 28.02.2017.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz budowanie lokalnych sieci wsparcia. 

 

DZIAŁANIA/ FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. Cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicznych wzmacniających kompetencje rodzicielskie (oddzielnie 7 spotkań dla kobiet i 2 dla mężczyzn)
  2. Cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci (organizowanych w czasie warsztatów dla rodziców), pozwalających
  3. dzieciom wzmacniać wiarę w siebie, rozładowywać emocje, lęki, przywrócić poczucie sprawczości, pomóc wyrazić doświadczenie poprzez próbowanie różnorodnych form artystycznych w bezpiecznej atmosferze zabawy,
  4. Indywidualne spotkania z psychologiem służące wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich (uzupełnienie warsztatów dla rodziców) wraz z opieką dla dzieci,
  5. Budowanie lokalnych sieci wsparcia (warsztaty, spotkanie networkingowe).

 

BENEFICJENCI i ZASIĘG PROJEKTU

Beneficjentami projektu będzie 85 cudzoziemców w trakcie procedury, głównie pochodzący z Rosji (Czeczenia), Ukrainy, Kirgistanu i Gruzji w wieku 3-50 lat oraz 15 osób reprezentujących lokalne instytucje i organizacje wspierające osoby doświadczające przemocy.

Projekt adresowany jest do rodzin przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach oraz do przedstawicieli instytucji i organizacji zapewniających wsparcie osobom doświadczającym przemocy (w tym osobom w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej korzystającym ze świadczeń socjalnych na terenie ośrodka oraz poza ośrodkiem oraz osobom objętym ochroną międzynarodową i krajową).

Bezpośrednim miejscem oddziaływania projektu będzie ośrodek dla cudzoziemców w Grotnikach (gmina Zgierz, woj. łódzkie), pośrednim - województwo łódzkie (instytucje i organizacje udzielające wsparcia osobom doświadczającym przemocy).

 

PLANOWANE REZULTATY

W wyniku projektu nastąpi wzrost kompetencji rodzicielskich w różnych obszarach, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa dzieci, a także nawiązana zostanie lokalna współpraca instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy.


Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Velux Foundations 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter