Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Doradztwo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom jednostkom sektora finansów publicznych przygotowuje ofertę doradczą.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna otoczenie gospodarcze i ekonomiczne stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się między innymi doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące m.in.:

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju dla JST wraz z badaniami, diagnozą i konsultacjami społecznymi

  • Przygotowanie i opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju o światy

  • Przeprowadzenie audytu systemu oświaty w JST wraz z rekomendacjami w zakresie restrukturyzacji, działań naprawczych i prorozwojowych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter