Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Najbliższe spotkania w ramach Forum:

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczoną oferta, do udziału w organizowanych szkoleniach oraz do zrzeszenia się w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego.


Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego

Data: 23 marca 2020r.
Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi

 


O Forum:

Głównym celem działania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów Terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa łódzkiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:
• pocztą na adres: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Jaracza 74 90-242 Łódź
• na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl

Pierwsze spotkanie adresowane do członków Forum planujemy na I kwartał 2020 r.
Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto + 23% VAT na kwartał.
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego zostanie utworzone przy minimum 30. złożonych deklaracjach członkowskich.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter