fora skarbników

Forum Skarbników

Najbliższe spotkania w ramach Forum:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi przygotowało ofertę szkoleń jakie planujemy realizować najbliższych miesiącach w ramach Forum Skarbników. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczoną oferta, do udziału w organizowanych szkoleniach oraz do zrzeszenia się w ramach Forum Skarbników.
 

Forum Skarbników: Udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Data: 17 kwietnia 2020r.
Miejsce szkolenia: SZKOLENIE ON-LINE

 

Forum Skarbników: Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Data: 15 maja 2020r.
Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi

 

Opis Forum:

Forum Skarbników Samorządów Lokalnych przy FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi powstało w 2002 roku. Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. W dorobku Forum znajdują się liczne interpelacje oraz opinie planowanych zmian legislacyjnych. Jest ono również płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jednostkami samorządu terytorialnego naszego regionu.

Zrzeszonych w ramach Forum jest 70 Skarbników Gmin, Miast i Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Skarbnicy powiatów, miast i gmin województwa łódzkiego zrzeszeni w ramach Forum spotykają się cyklicznie podczas szkoleń i seminariów tematycznych poświęconych najbardziej aktualnym problemom, na które napotykają pracownicy samorządowi w praktyce funkcjonowania ich samorządów.

Jesteśmy dumni, że spotkania te prowadzą zapraszani przez Zarząd Forum wybitni wykładowcy i eksperci posiadający wysoko cenione przez członków Forum praktyczne doświadczenie w pracy na niwie samorządowej.

Forum stało się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego. Działalność Forum przyczynia się do doskonalenia i profesjonalizacji działań podejmowanych przez Skarbników zrzeszonych w ramach Forum,  stanowiąc cenne źródło inspiracji dla jego członków.

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Skarbników i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi spotkaniach.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter