Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2016-05-30

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów.

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-05-30

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-05-30

Faktura elektroniczna

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-05-31

Centralizacja rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w świetle orzecznictwa i zmian w przepisach dot. prewspółczynnika

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 359/409 zł
2016-06-01

Obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 290/319 zł

Aktualności

Akademia Przywództwa

Akademia Przywództwa


Serdecznie zapraszamy do udziału w „Akademii Przywództwa”, czyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. 

Szczegółowe informacje na stronie znajdziecie Państwo na stronie: www.akademia.frdl.pl


logo_FRDL_TUP_Nagroda.JPG

NABÓR DO NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór Kandydatów do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Nagroda została ustanowiona w 2016 r. będzie przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.nagrodaRegulskiego.frdl.pl 


LOGO KONGRES

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy


Zapraszamy do udziału w Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski organizuje w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 – Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie dedykowanej Kongresowi www.kongressekretarzy.pl 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 2016


Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80%.


Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom

Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom


Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców i stale starają się ją poprawiać. 
W skład Koalicji wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Park Śląski oraz Fundacja Park Śląski. Koalicja również do zgłaszania projektów realizowanych w gminach adresowanych do seniorów. 


Marcowe Forum Skarbników FRDL ŁÓDŹ

Marcowe Forum Skarbników


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi oraz Zarząd Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału szkoleniu w ramach Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi. Przedmiotem szkolenia będzie dyskusja dotycząca Funduszy Europejskich dla samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.